Wie zijn wij?

Welkom op erfgoedmortsel.be

Deze website is een project dat beeldmateriaal en informatie over Mortsel, haar bewoners en verleden virtueel verzamelt en ontsluit. De creatie ervan kadert in het Mortselse cultuurbeleidsplan. De instandhouding en het onderhoud van erfgoedmortsel.be wordt verzorgd door de stad Mortsel in samenwerking met de Mortselse Heemkundige Kring.

De Mortselse Heemkundige Kring heeft als doel het bestuderen en bewaren van de geschiedenis, de volksaard en de gebruiken van eigen bodem. Ook neemt de Kring de nodige initiatieven met betrekking tot het in stand houden van waardevolle gebouwen en landschappen. Bovendien doen we inspanningen om oude documenten en gebruiksvoorwerpen met betrekking tot de leefgemeenschap, de landbouw en veeteelt, het vakmanschap, de ontspanning en het geloof of bijgeloof in onze stad voor de toekomst te bewaren.

De Archief- en documentatieruimte van de Mortselse Heemkundige Kring is gevestigd in de kelderverdieping van de Sint-Lutgardisschool – ingang via Edegemsestraat. Hier kan de bezoeker terecht voor opzoekwerk over Mortsel en het rijkelijk dorpsverleden. De bibliotheek bevat meer dan 500 boeken over uiteenlopende onderwerpen: algemene geschiedenis, de geschiedenis van Mortsel en zijn onmiddellijke omgeving, heemkunde, heraldiek, beroepen, volkskunst, feesten en gebruiken, religie en devotie, volksliteratuur en -liederen, dialecten, kledij, architectuur, enkele werken over historische hulpwetenschappen en archeologie en nog meer.