Thema:

Mayerlei (40 huizekes)

Aantal: “Veertig Huizekes”
40 huizen staan in de Mayerlei
2 huizen staan in de Boechoutselei
1 veldkapel staat op de hoek van de Mayerlei en de Boechoutselei
In totaal zijn het drieënveertig huizen, de leeftijd die Henriette Mayer-van den Berghs zoon Fritz had bereikt wanneer hij een dodelijke val maakte tijdens het paardrijden.

Opdrachtgeeftser:
Henriëtte Mayer-van den Bergh ° Antwerpen 1838 † Antwerpen 1920
Begraven te Mortsel bij haar man en twee zonen

Architect:Flor Van Reeth (gemeentearchitect)
Terug naar de landaardstijl ter vulling van de ware verzuchtingen van ons Vlaamsche Volk.

Reactie bij haar dood:
De weerstand tegen haar wilsbeschikkingen komt bij haar overlijden brutaal naar voor. Zogezegd namens de familie, beklaagt Guy baron de Roest d’Alkemade zich als wettige erfgenaam bij het aartsbisdom en biedt de kerkfabriek 150 000 fr. aan, indien deze van de erfenis afziet. De leden van de kerkfabriek schieten persoonlijk de kosten van de overdracht voor.
Nog een jaar lang zal de Roest weerstand blijven bieden, een nachtmerrie voor de 42 gezinnen met hun honderdtal kinderen. Vrij vlug volstond de geïnde huur niet langer voor de onderhoudskosten van de woningen. Hierop stelde de kerkfabriek voor om van het huurgeld af te zien, indien de huurder zijn huis kocht en er bleef wonen tot 1930. Elf huurders grepen deze gelegenheid aan en werden aldus eigenaar van hun vertrouwde woningen in mei 1928.

In 1930, nauwelijks tien jaar na de dood van Henriëtte Mayer van den Bergh, verkocht de kerkfabriek de resterende 31 huizen voor de prijs van 1 008 000 fr. Zo ontstond één van de allereerste tuinwijken voor jonge gezinnen.

Anekdote:
Alsof de Mortselaren zuinig met lettergrepen omgaan, spraken ze nooit van twee-en -40 of drie-en-40 huizekens, en weldra alleen van Mayerlei. Ging het integendeel om een “kus”, dan werd die aan iemands naam toegevoegd: van hun Frederiksstraat hebben zij Fredericusstraat gemaakt. Een herstel van de benaming Mayer-van den Berghlei werd in 1971 gemotiveerd aan het gemeentebestuur gevraagd. Het verzoek kreeg in de gemeenteraad 17 ja-stemmen op 19, werd gunstig geadviseerd door de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie, en hogerop door de Provinciegouverneur. Aan de desbetreffende ministeriële onderrichtingen tot het uiterste gevolg gevend, vroeg het gemeentebestuur aan de 172 gezinshoofden van de lei hun instemming. Her officieel formulier verzweeg elke argumentatie. Er kwamen geen 80 antwoorden. Voorlichting werd de kiezers ingefluisterd door hun twee broodbakker terwijl die de straat bedeelden: de bakker-buurman propageerde het eerherstellend “Mayer-van den Berghlei” zoals zijn verpakkingen nog altijd te lezen gaven, de concurrerende broodleverancier uit Mortsel-dorp, blufferig en grootsprakerig , won het duel met 4 stemmen. Dorps, inderdaad.


Plattegrond van rond 1933 met (Lierse)steenweg, spoorweg en straten:
De “Veertig Huizekens”hebben zich uitgebreid tot een deels bebouwde Mayerlei die de Liersesteenweg bereikt (en zou overbruggen?).
St. Frederik, inbegrepen het rusthuis en de twee villa’s, vertoont de vroegere benaming “Begijnhof”, maar de letters zijn hier, alsof na het drukken, zorgvuldig geschrapt.

Bronnen:
Mayerhof voorheen Sint-Frederik van Jozef De Coo.
Familie De Clercq-Sels, Mayerlei 26, 2640 Mortsel
Ilse Lacante, Mayerlei 24, 2640 Mortsel